پست 211 ام

سلام....

کلمات جدیدی که مهدیار از کلاس و مربیش یاد گرفته خیلی بامزه است....کلی غلط  هم  داره تو حرفاش مثلا:

دستها به سینه و دهن ها کیپ.... پاییز همان فزانه ، که باد سردو  زانه.... اشغالها رو باید بریزی سطل زقاله..... شما خیلی بی انزوات هسنین خنده..... معلوم نیست این بچه داره اونجا چیکار میکنه اصلا ابله .

مهدیار یه مدته که به من و باباش میگه: الهی قربون قدتون برم من ماچ.... یکی از دوندونهای آسیاش هم نیش زده و کلی که خودش ذوق کرده براش بماند ...... حالا اومده و میگه: ببین منکه قربون قد تو ام،  دارم برات دندون در میارمخنده

داشتم با تسبیح صلوات میفرستادم .... اومده و با اشاره به تسبیح میگه: چقدر با این خدا رو صدا میگی؟ برو جلو بوسش کن و بیابغل

فعلابای بای

/ 6 نظر / 14 بازدید
مامان اکرم

عزیییییییییییییز دلم. چه حرفای بامزه ای می زنه. از طرف من 100 تا ماچش کن.[بغل][ماچ] این نفرینه رو خوب اومدی[خنده]

مامان دیبا و پرند

سلام دوستم چه قالب قشنگی. قربون قدت از طرف منهم خدا رو ببوس.[قلب]

سارا

من عاشق این جور حرف زدن بچه هام[ماچ]

مجو

به به می بینم که قالب خوشگلتر شده [تایید][دست] دندون شیش مهدیار جون مبارک [ماچ] فیشورسیلانت فراموش نشه بیمه هم شاملش میشه [ماچ] قربون شیرین زبونیش هم برم هموجور [قلب]