مهدیار و کلاس

سلام....

مادر شوهرم اینا یکی دو روزی اومدن خونمون... و خیلی زود هم رفتن.... روزی که می خواستم مهدیار رو ببرم کلاس قرآن و نقاشیش.... اینها هم داشتن میرفتن... مهدیار  خیلی نگران رفتنشون بود و همش می گفت نرید هااا... من تنها میشم.... و با کلک جداش کردم و بردمش کلاسش... با یه بغضی رفت نشست روی صندلی و همین که معلمشون اومد و من از کلاس اومدم بیرون یه اشکی ریخته بود که حد نداشت... معلمشون اومد و بهم گفت استثنائا امروز رو بیا توی کلاس و تا آخر وقت هم اونجا بودم....

کلاسشون جلسه سوم بود ولی برای مهدیار جلسه اول... بقیه بچه ها همدیگه رو میشناختن... غیر از مهدیار.... گفته بودم که مهدیار از صدای بلند خوشش نمیاد... توی کلاس معلمشون گفت مهدیار تازه اومده براش یه جیغ و هورا بکشید... تا بچه ها دست زدن مهدیار دو تا گوشاشو محکم بستمتفکر.... و تمام مدت کلاس که بچه ها با صدای بلند  آیه های قرآن رو تکرار می کردند مهدیار جفت گوشاشو بسته بودخنده....

حالا باید ببینم می تونه خودشو با بقیه وفق بده یا نه.... ولی نا امید نیستم و به زور هم شده تا آخر کلاسها می برمش.... آخه نمیشه که از بچه ها و جمع تا همیشه فرار کنه که....

فعلابای بای

/ 29 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم پاییزی

یکم زود نیست واسه کلاس رفتنش؟ حالا اگه مدل مهد باشه و بازی کنن خوبه ولی در کل فک کنم واسش زود باشه[ماچ]

گلسا و مامان مونا

[ماچ][ماچ]کم کم عادت میکنه

آرشام

اینم واسه مهدیار بیده [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]

آرشام

خانه دوست کجاست؟ در فلق بود که پرسید سوار آسمان مکثی کرد رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شن ها بخشید و به انگشت نشان داد سپیداری و گفت نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است و در آن عشق به اندازه‌ی پرهای صداقت آبی است می‌روی تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ سر بدر می‌آرد پس به سمت گل تنهایی می پیچی دو قدم مانده به گل پای فواره جاوید اساطیر زمین می‌مانی و ترا ترسی شفاف فرا می‌گیرد در صمیمیت سیال فضا خش خشی می‌شنوی کودکی می بینی رفته از کاج بلندی بالا جوجه بردارد از لانه نور و از او می پرسی خانه دوست کجاست

فردین

[گل]

ارام

اخي شايد هنوز عادت نكرده يكي دوجلسه ديگه ببيرش ببين چي ميشه