اسم گذاری مهدیار جونی در حرم امامرضا(ع). ۳۵ روزگی بغل بابامه.

/ 4 نظر / 2 بازدید
عمه معصومه

ای من فدای این شکمو بشم. تو عکس مهدیارکنار گلها شبیه دخترخالش شده.

خان عمو

مهدیار گورنه باوی ته له شونه من له فکه باوی خا میز که گومزک له جاوان لخنپوره سره راکه ناته کران له سر سوا بوو جانی ته بگرمدلی ته بخام

maju_rosha

ايول عجب سايت باحالی.اينجاست که بايد گفت wow.حال کردم.بسری رو از طرف من ببوسخواننده بر وبا قرص نفس من.

مامان صديق

از زحماتی که عروس گلللللللللللللللللللللم برای اين شامباس گامبالی ميکشه ممنونم.هر سه در کنار هم خوش و خرم باشيد.